OBS! OBS!

Föreläsningen är fullsatt den 3/5. Ni som anmäler er nu kommer att sättas upp på en reservlista

 

OBS!
Begränsat antal platser
Anmäl er på kurser@jaktiaakerberga.se
Föreläsningen är kostnadsfri om du är medlem i Club Jaktia
är du inte det kan du göra det här https://live.imloyalty.com:444/home/index/b5886c58-cacd-427e-91ed-52403c814d69
Medlemskapet är kostnadsfritt.

Föreläsning!
Följsamheten-Bromsen-Inkallningen
Målet är att få hunden att bli mer följsam och lyssnande. För att nå dit måste jag vara tydlig och begriplig för hunden.
Men hundar förstår bara – till 100 procent – ett enda språk. Sitt eget. De fysiska signalerna.
Visst anpassar sig hundar, visst lär de sig att förstå människan ganska bra, och ibland överrakande bra. Men den som vill ha den där eftertraktade följsamheten – eller kalla det lydnad – vinner på att utnyttja det enda språk som hundar alltid och direkt förstår.
Om det handlar den här föreläsningen, där jag med hjälp av bilder visar mitt sätt att tolka dessa signaler, och hur jag använder signalerna – det fysiska språket – för att vinna den där eftertraktade följsamheten.
Föreläsningen tar i runda slängar två timmar